MATEOVÁ, Klára. Zlaté české ručičky - aneb řemeslo má zlaté dno [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199721. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO