ILLÉŠ, Juraj. Konverze bývalé textilní továrny Larisch a synové v Krnově [online]. Brno [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199724. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO