KRAFT, Jiří. Perspektivy firem oligopolního lemu v podmínkách ekonomicky se sjednocující evropy a jejich vliv na makroekonomické veličiny. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007, I(1), 33-38 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19973
Uložit do Citace PRO