BUZOVÁ, Magdaléna. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Nicol Galeová.

Uložit do Citace PRO