NAVRÁTIL, Zdeněk. Vodojemy - Brno, Žlutý kopec [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199747. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO