SOLANSKÝ, Pavel. Využití chromatografie na tenké vrstvě k frakcionaci a charakterizaci organické hmoty izolované z alginitu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199764. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Vojtěch Enev.

Uložit do Citace PRO