NETOPIL, Jan. Analýza řadicího mechanizmu traktoru [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Prokop.

Uložit do Citace PRO