MLYNÁR, Adam. Konstrukční návrh tříkolového vozidla [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199781. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.

Uložit do Citace PRO