PAŠ, Antonín. Design lehkého dodávkového elektromobilu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.

Uložit do Citace PRO