ODLOŽILÍK, Daniel. Zařízení pro testování diferenciálů [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199793. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.

Uložit do Citace PRO