GLATTER, Jiří. Výroba čepu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199794. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Řiháček.

Uložit do Citace PRO