OHNÚT, Lukáš. Optimalizace procesu vstřikování součásti dávkovacího modulu dieselového motoru [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199798. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO