MORAVČÍKOVÁ DE ALMEIDA GOUVEA, Larissa. Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199801. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ivo Dlouhý.
Uložit do Citace PRO