STREČKOVÁ, Nikola. Algoritmizace pro podporu rozhodování [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199813. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO