ZAPULA, Pavel. Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO