HRADSKÝ, Tomáš. Návrh financování developerského projektu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.

Uložit do Citace PRO