JANOŠKOVÁ, Simona. Ekonomické aspekty inovace v podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.

Uložit do Citace PRO