NEČAS, Adam. Návrh síťové infrastruktury pro přenos TV signálu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.

Uložit do Citace PRO