SAVIĆOVÁ, Sandra. Návrh na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199849. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO