KUČEROVÁ, Kateřina. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Online, Bakalářská práce, vedoucí Kateřina Fojtů. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199853. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO