CHVÁTALOVÁ, Zuzana. Maple jako nástroj pro podporu kvantifikace užitečnosti v ekonomii. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009, III(4), 6-18 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19988
Uložit do Citace PRO