VĚRNÁ, Tereza. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199880. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.

Uložit do Citace PRO