MARTINOVIČOVÁ, Dana a Dana Maria STAŇKOVÁ. Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009, III(4), 37-44 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19989
Uložit do Citace PRO