STAŇKOVÁ, Dana Maria. Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009, III(4), 45-52 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19990

Uložit do Citace PRO