ŠŤASTNÁ, Adéla. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů a komparace nákladů při využití outsourcingu [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO