GAILE-SARKANE, Elīna a Ieva ANDERSONE. Consumer behavior changing: methods of evaluation. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009, III(4), 63-71 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19992
Uložit do Citace PRO