ONDRÁK, Filip. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO