KNOTEKOVÁ, Hana. Rozšiřující programový modul pro databázový server geotechnických zkoušek [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199934. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO