VRÁNA, Zdeněk. Konstrukce výukového modelu kulička na plošině [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Roman Adámek.

Uložit do Citace PRO