SLADKÝ, Adam. Knihovna pro ovládání kolaborativního robota UR5e z prostředí Matlab/Simulink [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199970. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Brablc.

Uložit do Citace PRO