VAVROVIČ, Ján. Implementace CAN bus komunikace [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199976. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Spáčil.

Uložit do Citace PRO