ŠTASTNÝ, Petr. Aplikace algoritmů prediktivní údržby na monitorování stavu experimentálního pneumatického zařízení [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199979. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Barnabás Dobossy.

Uložit do Citace PRO