PODLOUCKÝ, Lukáš. Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.

Uložit do Citace PRO