ČERVEŇOVÁ, Mária. LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199987. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Ivan Koleček.

Uložit do Citace PRO