LIMAN, Martin. Výměna hmoty kapalina-pára v procesech stripování [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199997. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO