ŠULÁK, Jakub. VBA aplikace pro tvorbu daňových dokladů malé firmy [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200002. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO