SVOBODOVÁ, Martina. Měření a hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO