KLOC, Oliver. Návrh plánování zakázek a řízení nákladů zakázky [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO