LECKÉŠIOVÁ, Andrea. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200039. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Poláček.

Uložit do Citace PRO