MELUZÍN, Tomáš. Přístupy k vymezení pojmu „Initial Public Offering“ a návrh jeho českého ekvivalentu. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008, II(2), 58-63 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20007
Uložit do Citace PRO