HORSKÁ, Věra. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO