KRULOVÁ, Markéta. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200072. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO