KŘÍŽ, Adam. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO