LORENCZYK, Jiří. Matematický popis trajektorie pohybu vozidla [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200077. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Porteš.

Uložit do Citace PRO