NWAOKOCHA, Martyns. Shorův algoritmus v kvantové kryptografii [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.

Uložit do Citace PRO