OTI, Vincent Bediako. Numerické metody pro řešení počátečních úloh zlomkových diferenciálních rovnic [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Petr Tomášek.

Uložit do Citace PRO