TOMEŠOVÁ, Tereza. Autonomní jednokanálový deinterleaving [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200094. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Zuzana Hübnerová.
Uložit do Citace PRO