GRZYBOWSKÁ, Martina. Human Mo-cap System Based on Inertial Measurement Units [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200098. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO