ŽÁRSKÝ, Jan. Instrumentace Java programů, kontrakty pro paralelismus [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200113. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.

Uložit do Citace PRO