ŠVANCÁR, Matúš. Přenos bezpečnostních opatření z prohlížeče Brave do rozšíření JavaScript Restrictor [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/200119. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Libor Polčák.
Uložit do Citace PRO